ស្វែងយល់អំពីមូលហេតុនិងកត្តាប្រឈមនៃការផឹកស្រាក្រោមអាយុ។

សិក្សាដំណើររឿងរបស់យុវជនទាំងបី និងស្វែងយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ។

 

មើល, ធ្វើអន្តរកម្ម, រៀន

Smashed Online គឺជាពិសោធបែបអន្តរកម្មដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយយុវជនធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវជុំវិញគ្រឿងស្រវឹង។ សិស្សអាចធ្វើអន្តរកម្មជាមួយតួអង្គ ជួយពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងគិតអំពីអ្វីដែលពួកគេនឹងធ្វើខុសៗគ្នា។

តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ពិសោធនេះមានរយៈពេលប្រហែល 60-90 នាទី។ សិស្សានុសិស្សនឹងទស្សនាខ្សែភាពយន្ត ធ្វើអន្តរកម្ម រួមទាងមានសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង ការយល់ដឹងពីសង្គម និងជំនាញក្នុងការសម្រេចចិត្តជុំវិញការសេពគ្រឿងស្រវឹងទាំងមិនទាន់គ្រប់អាយុ។ សិស្សានុសិស្សអាចរៀនដោយខ្លួនឯង រឺក៏គ្រូបង្រៀនដោនឡូតកញ្ចប់មេរៀន សម្រាប់សិក្សាជាក្រុម។ កញ្ចប់គ្រូ

 

តើសិស្សចូលប្រើវាដោយរបៀបណា?

ពុំមានគិតថ្លៃក្នុងការចូលប្រើ។ គ្រាន់តែចែករំលែកបណ្តាញភ្ជាប់ទៅ Smashed Online ជាមួយសិស្សរបស់អ្នកដែលអាចចុះឈ្មោះជាលក្ខណៈបុគ្គល។ មិនតម្រូវឱ្យមានព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនឬព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងទេ។ សិស្សអាចរក្សាទុកមេរៀនដែលពួកគេរៀនហើយ ហើយត្រលប់មកបន្តនៅពេលណាមួយ។ Smashed Online មានមាតិកាវីដេអូច្រើនដូច្នេះ តម្រូវអោយអ្នកប្រើប្រាស់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមដែលអាចទៅបាន។

 

ទទួលនូវសៀវភៅណែនាំ

សម្រាប់វគ្គជាក្រុមអ្នកអាចទាញយកកញ្ចប់សម្រាប់គ្ នៅទីនេះ។.