Smashed Philippines

Ano kaya ang mga maaaring mangyari kapag uminom ng alak ang isang menor de edad? Sundan ang kuwento ng tatlong kabataan at suriin ang mga desisyon nila.

May gagawin ka bang iba sa kanila?

 

Sa loob ng kuwento

Sundan sina Miko, Jella at PJ sa kanya-kanya nilang patutunguhan sa kuwento. Maaaring makipag-interact sa mga tauhan, tulungan silang magdesisyon, at tingnan kung saan sila dadalhin ng mga ito.

Simulan

Ikaw ba ay isang guro? Libre ang access sa Smashed.

Ibahagi lang ang link ng page sa mga mag-aaral para sila’y magrehistro. I-click ito para sa karagdagang resources para sa mga guro.

Para sa mga guro

Handa ka na?

Hinihintay ka na naming mag-umpisa. Handa ka na bang makilala sina Miko, Jella at PJ?

Simulan