ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

πολιτική απορρήτου

Collingwood Learning Solutions Ltd

Δήλωση απορρήτου και cookies

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Στην Collingwood Learning Solutions Ltd («Collingwood») εκτιμούμε τους ανθρώπους στους οποίους παρέχουμε τα εκπαιδευτικά μας εργαλεία και το υλικό μας και κατανοούμε τη σημασία του ρόλου της Προστασίας Δεδομένων στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤOΧΟΣ ΑΥΤHΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

1.1. Να εξηγήσει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Collingwood για τους σκοπούς μας και να εξηγήσει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Γενικά, η Collingwood θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια των νόμιμων συμφερόντων της και της σχέσης σας με την Collingwood. Οι σκοποί για τους οποίους η Collingwood χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, αλλά μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζονται σε άλλες επικοινωνίες που ενδέχεται να δημιουργούνται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς.
Ενδέχεται να αποσύρουμε ή να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να την συμπληρώσουμε ή να την τροποποιήσουμε με πρόσθετες πολιτικές και οδηγίες κατά καιρούς.

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

2.1. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα (επίσης γνωστά ως Προσωπικά Στοιχεία Ταυτοτητας ήPII) επεξεργαζόμαστε, η οποία επεξεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία, λήψη, κοινή χρήση, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

Το πρόγραμμα Smashed 

Σημειώστε ότι για τους μαθητές που συνδέονται μεμονωμένα στο πρόγραμμα Smashed  θα χρησιμοποιούνται τυχαία οι ονόματα χρηστών και ως εκ τούτου τα προσωπικά δεδομένα του μαθητή δεν θα συλλέγονται.  

Τα μόνα προσωπικά δεδομένα στο πρόγραμμα Smashed που θα συλλέγονται, είναι αυτά των εκπαιδευτικών.   

3. ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η COLLINGWOOD ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ;

3.1. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τους τύπους δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε σχετικά με εσάς.

3.2. Η επεξεργασία που περιγράφεται εδώ μπορεί να βασίζεται σε έναν ή περισσότερους νομικούς λόγους..

3.3. Συνήθως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει συγκατάθεσης. Εάν δεν διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε βάσει της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα σας. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

3.4. Ενδέχεται να επικαλεστούμε λόγους εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε. Αυτό το έννομο συμφέρον βασίζεται στον στόχο μας να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

3.5. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορεί να αποθηκευτούν με μη δομημένο τρόπο, όπως σε αρχεία έντυπων εγγράφων και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook. Μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με δομημένο τρόπο σε διάφορα συστήματα πληροφορικής ή άλλες εφαρμογές, λύσεις και βάσεις δεδομένων, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να ανήκουν σε ή/και να τις διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Όταν συνεργαζόμαστε με τέτοια τρίτα μέρη, τους επιβάλλουμε συμβατικές απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

4.1 Η Collingwood σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα απορρήτου των ατόμων.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και άλλοι σχετικοί τοπικοί νομικοί κανονισμοί ορίζουν αυτά τα δικαιώματα για άτομα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία). Ο ΓΚΠΔ ισχύει κάθε φορά που ένας υπεύθυνος επεξεργασίας (ή ένας εκτελών την επεξεργασία που ενεργεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας) επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ατόμων στον ΕΟΧ. Ο Κανονισμός απαιτεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα συμμορφούμενος με τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων (βλ. παράγραφο 6 παρακάτω) και επιβάλλει περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Ορισμένες λέξεις-κλειδιά έχουν συγκεκριμένη έννοια σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (βλ. παράγραφο 5 παρακάτω).
Η Collingwood συμμορφώνεται επίσης με τους τοπικούς νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα, αυτή η παρούσα δήλωση έχει διαμορφωθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τον Νόμο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Παιδιών στο Διαδίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

5. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ;

5.1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται ή μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Μπορεί να είναι εταιρεία-εργοδότης ή εταιρεία εκμετάλλευσης (συνεργαζόμενη). Ένας υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιλέξει να διορίσει έναν εκτελούντα την επεξεργασία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του.

5.2. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ή Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας ήPII) είναι κάθε πληροφορία που αφορά άτομο εν ζωή. «Άτομο» είναι κάποιο ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, Το άτομο του οποίου τα δεδομένα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καλείται «υποκείμενο δεδομένων».

5.3. Ως επεξεργασία νοείται πρακτικά οποιαδήποτε πράξη ή σύνολο πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

6.1. Η Collingwood συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παρακάτω:

6.2. Διαφάνεια: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

6.3. Περιορισμός σκοπού: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

6.4. Ελαχιστοποίηση δεδομένων: τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

6.5Ακρίβεια: τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι απαραίτητο, να επικαιροποιούνται.

6.6. Διατήρηση δεδομένων: τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6.7 Ακεραιότητα δεδομένων, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια: τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

6.8 Διεθνείς διαβιβάσεις: Για προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ή δημιουργούνται εντός του ΕΟΧ, τα δεδομένα δεν πρέπει να διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ χωρίς να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας μέσω συμβάσεων με τον παραλήπτη αυτών των προσωπικών δεδομένων. Ανατρέξτε στην παράγραφο 9 παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

6.9. Τέλος, θα σεβαστούμε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων (βλ. παράγραφο 12 παρακάτω).

7. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Η COLLINGWOOD ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

7.1. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τους εκπαιδευτικούς μας πόρους.

7.2 Ίσως χρειαστεί επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

7.2.1 για νομικούς ή/και κανονιστικούς σκοπούς

7.2.2 για επικοινωνία και παροχή πληροφοριών, ειδήσεων και ενημερώσεων

7.2.3 για τη ζωντανή μετάδοση εικόνων μέσω της χρήσης εφαρμογών που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά μόνο, ομάδες Zoom και Microsoft

7.2.4 για παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών μας και να επιτευχθούν οι στόχοι Διαχείρισης Πληροφοριών και Ασφάλειας

7.2.5 για σκοπούς πρόληψης και ανίχνευσης του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων επίσης, όταν είναι απαραίτητο για την εκτίμηση κινδύνου ή για την πρόληψη απάτης, θέματα υγείας και ασφάλειας

7.2.6 για συνολική ή στατιστική ανάλυση δεδομένων (analytics) ή δραστηριότητες. συγκριτικής αξιολόγησης για την υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και για την παρακολούθηση της απόδοσης

7.2.7 για τη συνήθη διαχείριση των καθημερινών επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μαζί σας, όπως επεξεργασία στοιχείων επικοινωνίας.

7.3 Η επεξεργασία όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να συνεχιστεί μετά τον τερματισμό της συμφωνίας μας μαζί σας (εφόσον κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο) και σύμφωνα με τις πολιτικές διαχείρισης αρχείων κατά καιρούς.. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ή διαμάχη και αφορούν περιπτώσεις όπου η ανωτέρω επεξεργασία εκ μέρους μας είναι αναγκαία.

8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ;

8.1 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη καθόλη τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω ή ακόμη και στη συνέχεια, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή απαιτείται εύλογα για την εκπλήρωση των ευθυνών μας βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών που μπορεί να ισχύουν.

8.2. Τα εν λόγω τρίτα μέρη περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών, το σχολείο ή το κολέγιο σας, καθώς και τυχόν δυνητικούς αγοραστές της Collingwood.

8.3. Όταν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας, οι πάροχοι υπηρεσιών κατατάσσονται σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ ως εκτελούντες την επεξεργασία και υπόκεινται σε νομικές υποχρεώσεις, καθώς και σε συμβατικές υποχρεώσεις που ορίζονται σε γραπτή συμφωνία.

9. ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ή ΕΟΧ;

9.1. Εάν τα δεδομένα σας παρασχέθηκαν ή δημιουργήθηκαν εντός του ΕΟΧ, ενδέχεται να χρειαστεί να τα διαβιβάσουμε εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή του ΕΟΧ (ανάλογα με την περίπτωση) στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων της Collingwood, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και σε άλλες δηλώσεις διαφάνειας και άλλες πολιτικές, πρότυπα και οδηγίες κατά καιρούς.

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβασθούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και του ΕΟΧ, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να έχετε λιγότερα δικαιώματα βάσει της τοπικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χώρα διαμονής σας. Ωστόσο, θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και διαχείριση με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν τη σύναψη συμφωνιών για την εγγύηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και τη διασφάλιση εκ μέρους μας ότι οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων υπόκεινται σε επαρκείς και κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες.

9.2. Όταν οι εκτελούντες την επεξεργασία χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΗΒ ή/και του ΕΟΧ. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και του ΕΟΧ, για παράδειγμα, εάν αλλάξουν διακομιστές. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να αποθηκεύουν δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

10. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ;

10.1. Εφαρμόζουμε διάφορες πολιτικές, διαδικασίες, πρότυπα και οδηγίες για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

10.2. Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια, τόσο από τεχνική όσο και από οργανωτική άποψη, και ότι γνωστοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένους παραλήπτες, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

10.3. Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε και έχουμε αποφασίσει ποια μέτρα θα υιοθετήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πληροφοριών και ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

11. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

11.1 Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τρία χρόνια μετά την παράδοση των εκπαιδευτικών μας εργαλείων.

Μετά από αυτό το διάστημα, θα καταστρέψουμε με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή τις οδηγίες διατήρησης.

11.2. Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται σε αυτήν την πολιτική, ούτε θα διατηρήσουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τα οποία γνωρίζουμε ή έχουν κοινοποιηθεί σε εμάς.

12. COOKIES

12.1 Όπως πολλοί άλλοι διαδικτυακοί ιστότοποι και εφαρμογές, χρησιμοποιούμε cookies, σενάρια εντολών, ετικέτες pixel, ηλεκτρονικές ετικέτες (etag), προειδοποιητικά σήματα διαδικτύου (web beacons) και παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά αναφέρονται ως “«cookies») για να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας και σε ιστότοπους τρίτων μερών με τα οποία συνεργαζόμαστε

12.2 Αυτή η ενότητα εξηγεί τι είναι τα cookies και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Εξηγεί επίσης γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές cookies που έχετε εσείς και όλοι οι επισκέπτες του ιστότοπού μας.

12.3 Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό cookies στον διαδικτυακό ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των απολύτως απαραίτητων cookies, cookies απόδοσης/ανάλυσης δεδομένων και λειτουργικών cookies (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα «Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα cookies μας;» παρακάτω). Τα cookies μπορούν να καθοριστούν από εμάς ή από τρίτο μέρος. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, θα ερωτηθείτε εάν συμφωνείτε όσον αφορά τα μη απαραίτητα cookies – και δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies, παρά μόνον αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή τη συσκευή σας (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα «Πώς να διαχειριστείτε τα cookies» παρακάτω). Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση των cookies από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της δήλωσης.

12.4 Τι είναι το «ηλεκτρονικό μπισκότο» (cookie);
Το cookie είναι μια συμβολοσειρά κειμένου μόνο με πληροφορίες που μεταφέρει ένας ιστότοπος στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του τομέα από τον οποίο προέρχεται το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie και μια τιμή, συνήθως έναν μοναδικό αριθμό που δημιουργείται τυχαία. Οι άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε έχουν πολύ παρόμοια λειτουργία, αλλά λειτουργούν λίγο διαφορετικά.

12.5 Χρησιμοποιούμε βασικά δύο τύπους cookies:
Cookies πρώτου μέρους, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από εμάς στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και
Cookies τρίτου μέρους, τα οποία αποστέλλονται από τρίτο μέρος για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και ορισμένους ιστότοπους τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
Αυτά τα cookies μπορούν να χωριστούν σε cookies συνεδρίας και μόνιμα cookies. Τα cookies συνεδρίας είναι προσωρινά cookies που θυμούνται τις επιλογές και τις προτιμήσεις των χρηστών και στη συνέχεια διαγράφονται μόλις αποχωρήσετε από τον ιστότοπο. Τα μόνιμα cookies παραμένουν σε έναν από τους υποφακέλους του προγράμματος περιήγησής σας έως ότου τα διαγράψετε χειροκίνητα ή μέχρι να λήξουν.
Τα cookies είναι χρήσιμα επειδή επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.

12.6 Πώς χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος τα cookies;
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:
Απολύτως απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουν να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπός μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως το καλάθι αγορών ή η ηλεκτρονική τιμολόγηση, δεν μπορούν να παρασχεθούν.
Παραδείγματα απολύτως απαραίτητων cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο περιλαμβάνουν τα cookies διαχείρισης περιεχομένου που απαιτούνται από τον ιστότοπο για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και τα cookies προτίμησης προτύπων που είναι απαραίτητα για ιστότοπους κινητών συσκευών και επιτρέπουν στον ιστότοπο να εμφανίζεται και να γίνεται αντιληπτός κατά τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί..
Cookies απόδοσης και ανάλυσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και τα μηνύματα σφάλματος που λαμβάνουν από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν άμεσα έναν επισκέπτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies συχνά συγκεντρώνονται και ως εκ τούτου καθίστανται ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστότοπου και για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ένα παράδειγμα είναι το Google Analytics, το οποίο χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου. Αυτό το αναλυτικό εργαλείο χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής Διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών, οι οποίες στη συνέχεια συγκεντρώνονται με τρόπο κατά τον οποίο δεν ταυτοποιούνται πρόσωπα.. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και της διεύθυνσης IP σας μεταδίδονται στην Google και χρησιμοποιούνται από εμάς για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες, τη συλλογή στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη δημιουργία προφίλ επισκεπτών συγκεντρωτικά βάσει δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων. Δείτε μια επισκόπηση των δεσμεύσεων απορρήτου της υπηρεσίας Google Analytics εδώ. Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθησή σας από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη διεύθυνση εδώ.
Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα σας την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στο μέγεθος κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που μπορείτε να προσαρμόσετε. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, όπως παρακολούθηση βίντεο ή δημοσίευση σχολίου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies μπορούν να καταστούν ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.
Ενδέχεται να τοποθετήσουμε ένα cookie για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (Cookie Προτιμήσεων), ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τα δεδομένα σας (προτιμήσεις χώρας και γλώσσας) στη σελίδα της πύλης μας. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επιλέγοντας «Να με θυμάσαι σε αυτήν τη συσκευή», αλλά δεν σας το συνιστούμε αν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με κάποιον άλλο. Αυτό το cookie δεν συλλέγει την ημερομηνία γέννησής σας.

12.7 Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών για να ορίσουμε cookies για λογαριασμό μας μέσω ιστότοπων τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναλύουμε τις επισκέψεις σε συγκεκριμένες ενότητες αυτών των ιστότοπων και να συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές των προϊόντων μας. Τα είδη πληροφοριών που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν: πληροφορίες καλαθιού αγορών, ποιες σελίδες προϊόντων έχουν προβληθεί, εάν έχει πραγματοποιηθεί αγορά του προϊόντος μας, ποια από τα προϊόντα μας έχουν αναζητηθεί.

12.8 Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;
Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox ή Microsoft Edge), έχετε την επιλογή να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησής σας ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες που παρέχει το πρόγραμμα περιήγησής σας για τη διαχείριση των cookies. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή/και διαφορετικές συσκευές, ίσως χρειαστεί να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies. Για οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, διαβάστε τις διαθέσιμες πληροφορίες εδώ. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες του ιστότοπού μας εάν απενεργοποιήσετε όλα τα coolies..

12.9 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

Εσείς (ή εάν δεν έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης για σκοπούς προστασίας δεδομένων, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας) έχετε:

12.9.1. Δικαίωμα πρόσβασης: πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (δείτε την ενότητα με τίτλο «Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα» παρακάτω).Μπορείτε να ζητήσετε να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιου είδους αιτήματα εντός ενός μηνός (ή μικρότερη περίοδο, εάν απαιτείται από την τοπική νομοθεσία). Ανατρέξτε στην παράγραφο 13 παρακάτω για τυχόν εξαιρέσεις από αυτό το δικαίωμα.

12.9.2. Δικαίωμα ακρίβειας των δεδομένων: ζητήστε μας να διορθώσουμε (ή να επικαιροποιήσουμε) τυχόν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που είναι ανακριβή (ή «παρωχημένα») ή ελλιπή.

12.9.3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων: ζητήστε μας να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ή/και να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

12.9.4. Δικαίωμα περιορισμού ή επανεξέτασης της επεξεργασίας: ζητήστε μας να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία έχουμε στην κατοχή μας. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για να επιτύχουμε τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε και η λογική στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεν είναι πλέον σχετική.

12.9.5. Δικαίωμα λήψης/μεταφοράς δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε (ή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε) αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον οργανισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες σας, ανατρέξτε στην παράγραφο 13 παρακάτω.

12.9.6. Δικαίωμα ένστασης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς (όταν η αιτιολόγησή μας για την επεξεργασία των δεδομένων είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, εκτός εάν το εν λόγω συμφέρον είναι αρκετά επιτακτικό ώστε να υπερισχύσει έναντι της αντίρρησής σας).

13. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

13.1 Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις από αυτό το γενικό δικαίωμα, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένα από τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν σε κάποιες περιπτώσεις, όπως όταν:

13.1.1. οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσωπικά σας δεδομένα και δεν αφορούν ειδικά εσάς

13.1.2. οι πληροφορίες αναφέρονται σε ή εμπλέκουν τρίτο μέρος όταν δεν είναι εύλογο σε κάθε περίπτωση να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες, επειδή αυτές περιέχουν στοιχεία του εν λόγω τρίτου μέρους και το τρίτο μέρος δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την ανωτέρω γνωστοποίηση

13.1.3. έχετε ήδη τις πληροφορίες

13.1.4. οι πληροφορίες υπόκεινται σε νομικό επαγγελματικό προνόμιο(απόρρητο) ή

13.1.5. ο νόμος περιορίζει τη γνωστοποίηση.

13.2. άν έχετε υποβάλει αιτήματα στο παρελθόν, θα σας παρέχουμε μόνο ενημερώσεις ή προσθήκες στις πληροφορίες σας, οι οποίες έχουν γίνει από την ημερομηνία του τελευταίου αιτήματός σας.

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήστε γραπτώς στη Collingwood Learning Solutions Ltd
Bridge MillsΙ
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected]
αναγράφοντας «Αίτημα πρόσβασης υποκειμένου» στο θέμα του email ή της επιστολής. Θα πρέπει να εξηγήσετε τον λόγο για τον οποίο υποβάλλετε το σχετικό αίτημα και να προσδιορίσετε με ακρίβεια τα δεδομένα που επιθυμείτε να δείτε και τις χρονικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται.

14. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η COLLINGWOOD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ;

14.1 Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του σχολείου ή του κολλεγίου σας.

14.2 Παρακολουθούμε τις επικοινωνίες στα δίκτυά μας, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας (του γραφείου) και κινητής τηλεφωνίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να επανεξετάζονται περιοδικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και για τον εντοπισμό τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της υποδομής και των συστημάτων πληροφορικής μας.

15. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

15.1 Επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε είναι ακριβή και ενημερωμένα. Η εν λόγω διασφάλιση είναι απαραίτητη τόσο για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσο και για την καθημερινή πρακτική διαχείριση της σχέσης σας μαζί μας..

15.2 Για αυτούς και άλλους λόγους που αφορούν τη διαχείριση της σχέσης σας μαζί μας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας (ανατρέξτε στην ενότητα 16 «Ποια μέτρα μπορώ να λάβω εάν έχω ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά μου δεδομένα» για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας) το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα αρχεία μητρώων.

16. ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΕΑΝ ΕΧΩ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

16.1 Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν ανησυχίες ή προβλήματα στην Collingwood Learning Solutions Ltd

Bridge MillsΙ
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected] .
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε στο ερώτημά σας.

16.2 Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην τοπική ρυθμιστική αρχή (π.χ. το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Προσάρτημα 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

όνομα (μικρό όνομα, μεσαίο όνομα και επώνυμο), διεύθυνση σχολείου, διεύθυνση e-mail·
εάν είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σχολείο ή κολέγιο, οικονομικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού)·και
τα ηλεκτρονικά σας στοιχεία ταυτοποίησης , εάν είναι απαραίτητο για την παροχή εκπαιδευτικών εργαλείων (για παράδειγμα, κωδικοί σύνδεσης, κωδικοί πρόσβασης, διεύθυνση IP, διαδικτυακά αναγνωριστικά / cookies, αρχεία καταγραφής, χρόνοι πρόσβασης και σύνδεσης).

Κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας, η Collingwood μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που δεν καθορίζονται παραπάνω, για παράδειγμα εάν μας γνωστοποιήσετε αυτοβούλως τα σχετικά προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, θα τηρούμε πάντοτε την απαιτούμενη διαφάνεια σχετικά με οποιαδήποτε νέα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.